คู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพยากรณ์แนวโน้มแฟชั่น

การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นคืออะไร?

การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นหรือที่เรียกว่าการพยากรณ์แฟชั่นคือการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่แฟชั่นในปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ผู้ทำนายมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบสำคัญบางอย่างเช่นสีผ้าพื้นผิวการพิมพ์กราฟิกและอื่น ๆ เพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม มันใช้กับทุกสาขาของอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถนนเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือประเภทอื่น ๆ นักพยากรณ์แนวโน้มไม่เพียงมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมนี้เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความมีชีวิตของอุตสาหกรรมสำคัญอื่น ๆ เช่นยานยนต์อาหารวรรณกรรมและของตกแต่งบ้านเป็นต้นเพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคตของแฟชั่น

ปัจจัยกำหนดแนวโน้ม:

แฟชั่นยอดนิยมที่เรียกว่าแฟชั่นป๊อปเป็นตลาดที่ผันผวนและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายประการ ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มในอนาคตคือ –

สีและผ้า – สิ่งเหล่านี้เป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่ออุตสาหกรรม นักพยากรณ์ใช้ปัจจัยทั้งสองนี้อย่างหนักเพื่อทำนายอนาคตของแฟชั่น

ดารา – นี่อาจเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดแนวโน้มในอนาคต The Red Carpet เป็นสถานที่ที่จะมองหาแนวโน้มในอนาคตในแฟชั่น

เศรษฐกิจของประเทศ – เศรษฐกิจของประเทศและผลกำไรที่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้รับในปีงบประมาณเฉพาะนั้นจะช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น

เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่กำหนดอนาคตของแฟชั่น นอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้ยังมีอีกหลายเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อโลกแฟชั่นในทางบวกหรือทางลบ

การคาดการณ์ระยะยาว VS การคาดการณ์ระยะสั้น:

การคาดการณ์ระยะยาวประเมินแนวโน้มและมองหาอดีตของแหล่งข้อมูล การคาดการณ์แฟชั่นในกรณีการคาดการณ์ระยะยาวใช้เวลานานกว่า 2 ปี ปัจจัยหลายประการเช่นข้อมูลประชากรสภาพภูมิอากาศเหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศความคาดหวังของผู้บริโภค ฯลฯ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพยากรณ์แนวโน้มแฟชั่นในระยะยาว การคาดการณ์ระยะยาวโดยทั่วไปจะดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีประสบการณ์เฉพาะในสาขานั้น ๆ

การคาดการณ์ระยะสั้นหรือที่เรียกว่าการคาดการณ์แฟชั่นมีความเชี่ยวชาญเป็นหลักในการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของการออกแบบแฟชั่น การพยากรณ์ระยะสั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมป๊อปและการสวมใส่ดารา เหตุการณ์บางอย่างเช่นงานศิลปะกิจกรรมกีฬาที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์บางอย่างยังช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นระยะสั้น

ความสำคัญ –

การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกสมัยใหม่ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการเข้าถึง หากไม่มีการคาดการณ์ที่ถูกต้องและแน่นอนเกี่ยวกับโลกแฟชั่นการผลิตชุดสามารถขัดขวางได้และทำให้เศรษฐกิจของ บริษัท บางแห่งสามารถลดน้อยลงได้ การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่นเป็นสิ่งสำคัญมากจากมุมมองของ บริษัท ไม่เพียง แต่การพยากรณ์ช่วยในการผลิตจำนวนมาก แต่ยังมีผลต่อภาพรวมขององค์กรด้วย ในยุคที่รวดเร็วนี้ความผิดพลาดทางแฟชั่นอาจเป็นอันตรายและเป็นอันตรายได้